Abel Darwinkel

Taal & Tekst

Tag: Abel Darwinkel

Midwintertradities in Drenthe

Van zute wien en zolte bonen

Redactie: Abel Darwinkel, Henk Nijkeuter en Rik Klaucke

Van katknuppelen tot nieuwjaarsduik, een zoektocht naar de oorsprong van onze midwintertradities.

Op 19 oktober is bij Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum het boek Midwintertradities in Drenthe verschenen. Het is samengesteld en (deels) geschreven door Abel Darwinkel, Henk Nijkeuter en Rik Klaucke. Het boek vormt een mooie aanvulling op hun vorig jaar verschenen boek over De Drentse Sinterklaastraditie.

In dit nieuwe boek komen historisch onderzoek naar Drentse Midwintertradities, Drentse volkskunde en Drentse literatuur over Midwintertradities samen. Het boek laat zien dat tradities veranderen, dat tradities verdwijnen (katknuppelen) maar dat er ook weer nieuwe tradities ontstaan (nieuwjaarsduik). Van veel Midwintergebruiken kent men de achtergrond en betekenis niet; in dit boek worden ze op toegankelijke wijze vanuit een historisch en volkskundig perspectief verklaard.

Door af te wisselen tussen Drents en Nederlands kan ook de lezer die minder bekend is met het Drents de kennis over de streektaal verbreden. Met dit doel zijn ook de bekende verhalen A Christmas Carol van Charles Dickens en Het meisje met de zwavelstokjes van Hans Christiaan Andersen vertaald in het Drents. Dickens speelt een belangrijke rol in Drenthe, tijdens Kerstmis worden er in Drenthe terugkerende activiteiten in de sfeer van Dickens georganiseerd wat daardoor ook een traditie geworden is.

“Iedereen die dit boek gelezen heeft, begrijpt dat het geen probleem is dat tradities en gebruiken door de eeuwen heen veranderen en zich vernieuwen. Het feest blijft hetzelfde. Men weet vaak niet wat nu de achtergronden van tradities en feesten zijn. Waar komt dat nu vandaan en wat betekent het precies. Waarom vieren we het? In dit boek hebben wij dat uitgelegd. Belangrijk is in te zien dat wij uit het verleden zaken overnemen die wij belangrijk vinden en dat wij daar bewust of onbewust veranderingen in aan brengen. Achter al die tradities en feesten zit dus een verhaal. Tradities spelen zich niet uitsluitend op een individueel niveau af, ze zijn een belangrijke factor voor een maatschappelijke cohesie,” aldus de samenstellers.

Uniek aan het boek is ook dat Drentse historische bronnen en documenten in het boek een plaats krijgen. Niet eerder werd op deze toegankelijke wijze de Drentse Midwintertradities beschreven. Behalve historische en volkskundige beschrijvingen bevat het boek ook oude en moderne verhalen en gedichten over de Midwintertradities die onze mooie provincie kent en gekend heeft.

Het boek is rijk geïllustreerd met historisch en informatief beeldmateriaal en bedoeld voor iedereen met interesse voor de Drentse en Nederlandse tradities en cultuurgeschiedenis. “Wij willen deze achtergronden en betekenissen graag uitleggen omdat we het belangrijk vinden dat de mensen hier kennis van hebben. Tradities laten namelijk zien waar we vandaan komen en wie we zijn. Het heeft te maken met onze culturele identiteit. Wat verbindt ons in een veranderende samenleving. Hoe is dat ontstaan of bewust gemaakt.  Tradities hebben te maken met ons leven, maar geven ook de band met het verleden aan. Wij willen dat verhaal graag vertellen. Enerzijds is het bekend (feest der herkenning), maar het zal ook vaak een verrassing zijn.”

Jeep Van Kamp Tot Kamp

Echtpaar Posthumus schrijft boek over opa Jeep Posthumus (*1892 – †1963)

Bij mijn uitgeverij Bij Abel verschijnt deze week het boek Jeep van kamp tot kamp van het schrijversechtpaar Joop en Geppy Posthumus uit Zevenhuizen.

Het is een historisch boek vol anekdotes over de interessante levenswandel van handelaar en woonwagenbewoner Jeep Posthumus.

Jeep Posthumus groeit op in de grensstreek van Groningen, Friesland en Drenthe. Als volwassene woont hij in Roden, maar hij reist ook jarenlang met zijn gezin in een woonwagen en verblijft op woonwagenkampen in Noord-Nederland. Hij is een sluwe handelaar in vee, vooral paarden, maar ook in hulst. Hij komt door zijn karakter en drankgebruik regelmatig in conflict met andere mensen en met de wet, maar hij heeft ook een veelbewogen leven vol van kwajongensstreken. Elke dag in het leven van Jeep is weer een nieuwe uitdaging. De ene dag staat hij aan de rand van de afgrond, de andere dag steekt hij zijn sigaren met briefgeld aan.

In 1926 krijgt Jeep samen met een paar kameraden ruzie met een marechaussee op de Rodermarkt. De marechaussee wordt neergestoken en Jeep en zijn kameraden worden opgepakt. In het boek wordt uitgebreid aandacht besteed aan de verhoren en de rechtzaak. In de Tweede Wereldoorlog wordt Jeep opgepakt voor illegaal slachten. Hij zit daarna in Kamp Amersfoort en Kamp Vught en overleeft de oorlog ternauwernood.

Volgens sommigen is Jeep een vrijbuiter, volgens anderen een misdadiger, volgens de schrijvers een bijzondere man, die leefde in een bijzondere tijd.

Het boek is geschreven door de kleinzoon van Jeep Posthumus, Joop Posthumus en zijn vrouw Geppy (zie foto). Ze hebben uitgebreid archiefonderzoek gedaan en veel gesprekken gevoerd met mensen die grootvader Jeep gekend hebben. Het heeft een prachtig boek opgeleverd dat een goed beeld geeft van het leven in Roden en omgeving aan het begin van de 20e eeuw en het leven in een woonwagen in de periode voor de Tweede Wereldoorlog.

Het boek telt 252 bladzijden en kost € 17,95. Het is verkrijgbaar via de schrijvers Joop en Geppy Posthumus tel 0594-632473, via de website www.opajeep.nl en uiteraard via de boekhandel, maar je kunt mij ook een mailtje sturen: abeldarre@gmail.com

ISBN 978-90-829979-2-7

Zie voor meer info: wwwopajeep.nl

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén