Echtpaar Posthumus schrijft boek over opa Jeep Posthumus (*1892 – †1963)

Bij mijn uitgeverij Bij Abel verschijnt deze week het boek Jeep van kamp tot kamp van het schrijversechtpaar Joop en Geppy Posthumus uit Zevenhuizen.

Het is een historisch boek vol anekdotes over de interessante levenswandel van handelaar en woonwagenbewoner Jeep Posthumus.

Jeep Posthumus groeit op in de grensstreek van Groningen, Friesland en Drenthe. Als volwassene woont hij in Roden, maar hij reist ook jarenlang met zijn gezin in een woonwagen en verblijft op woonwagenkampen in Noord-Nederland. Hij is een sluwe handelaar in vee, vooral paarden, maar ook in hulst. Hij komt door zijn karakter en drankgebruik regelmatig in conflict met andere mensen en met de wet, maar hij heeft ook een veelbewogen leven vol van kwajongensstreken. Elke dag in het leven van Jeep is weer een nieuwe uitdaging. De ene dag staat hij aan de rand van de afgrond, de andere dag steekt hij zijn sigaren met briefgeld aan.

In 1926 krijgt Jeep samen met een paar kameraden ruzie met een marechaussee op de Rodermarkt. De marechaussee wordt neergestoken en Jeep en zijn kameraden worden opgepakt. In het boek wordt uitgebreid aandacht besteed aan de verhoren en de rechtzaak. In de Tweede Wereldoorlog wordt Jeep opgepakt voor illegaal slachten. Hij zit daarna in Kamp Amersfoort en Kamp Vught en overleeft de oorlog ternauwernood.

Volgens sommigen is Jeep een vrijbuiter, volgens anderen een misdadiger, volgens de schrijvers een bijzondere man, die leefde in een bijzondere tijd.

Het boek is geschreven door de kleinzoon van Jeep Posthumus, Joop Posthumus en zijn vrouw Geppy (zie foto). Ze hebben uitgebreid archiefonderzoek gedaan en veel gesprekken gevoerd met mensen die grootvader Jeep gekend hebben. Het heeft een prachtig boek opgeleverd dat een goed beeld geeft van het leven in Roden en omgeving aan het begin van de 20e eeuw en het leven in een woonwagen in de periode voor de Tweede Wereldoorlog.

Het boek telt 252 bladzijden en kost € 17,95. Het is verkrijgbaar via de schrijvers Joop en Geppy Posthumus tel 0594-632473, via de website www.opajeep.nl en uiteraard via de boekhandel, maar je kunt mij ook een mailtje sturen: abeldarre@gmail.com

ISBN 978-90-829979-2-7

Zie voor meer info: wwwopajeep.nl